فروشنده عزیز لطفامشخصات خود و دستگاه مورد فروش را در فرم زیر تکمیل فرمایید
نام دستگاه مورد نظر را از لیست انتخاب نمایید :
مارک دستگاه را از لیست انتخاب نمایید:
مدل دستگاه :
 
تاریخ خرید دستگاه :
 
کارکرد دستگاه به سال :  
قیمت پیشنهادی شما (میلیون تومان) :
 
درصورتیکه ماشین آلات بیشتری برای فروش دارید نام و مشخصات آنها را در کادر زیر وارد نمایید:
حداقل 3 تصویر از دستگاه مورد نظر ارسال فرمایید
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی فروشنده :  
شماره ثابت/همراه :  
آدرس محل دستگاه :  
توضیحات بیشتر :