کوره های سکوریت تخت و خم شیشه

کوره های سکوریت جهت انجام عملیات حرارتی و نشکن کردن شیشه های خام استفاده می گردد. عملیات سکوریت کردن باعث افزایش مقاومت شیشه و بالا رفتن سطح ایمنی آنها در هنگام شکسته شدن می شود. مهمترین مصرف این شیشه ها در صنعت ساختمان سازی، اتومبیل سازی و لوازم تزئیناتی می باشد .

کوره های سکوریت در چندین سایز استاندارد ساخته می شوند که متداول ترین آنها عبارتند از :

          1500X2500 mm, 2440X3660 mm , 2440X4200 mm ,3000X5000 mm

کوره ها  در مدلهای تخت ، تخت و خم ، مخصوص تولید شیشه اتومبیلی ( شیشه های جانبی و  خم دوبل) ، کانوکشی دار (جهت شیشه های LOW-E)

دابل چمفر ( کوره پیش گرم جهت افزایش تولید) ساخته می شوند .


جدول مشخصات فنی کوره های سکوریت کانوکشن

 

Type Glass dimensions Min.glass Capacity(70%covering.95% usage)in m2/hr Plant dimensions Install power
  m m mm mm×mm 2.85 3.2 4 5 6 8 10 m m m kw
CFT2472 2.4 7.2 2.85 19 150×360 396.6 355.8 288.0 232.6 195.1 143.6 115.4 33.4 4.0 3.4 2388
CFT2448 2.4 4.8 2.85 19 150×360 270.3 241.9 195.1 157.1 131.5 96.5 77.5 23.8 4.0 3.4 1882
CFT2142 2.1 4.2 2.85 19 150×360 208.1 186.2 150.0 120.7 100.9 74.0 59.4 20.8 3.7 3.4 1434
CFT2136 2.1 3.6 2.85 19 150×360 179.4 160.4 129.1 103.8 86.8 63.6 51.0 19.0 3.7 3.4 1394
CFT1836 1.8 3.6 2.85 19 150×360 153.8 137.5 110.6 88.9 74.4 51.5 43.7 19.0 3.4 3.4 1185
CFT1830 1.8 3.0 2.85 19 150×360 128.9 115.1 92.6 74.4 62.1 45.5 36.5 16.0 3.4 3.4 1016
CFT1536 1.5 3.6 2.85 19 200×400 128.1 1144.5 92.2 62.1 62.0 45.4 36.4 19.0 3.1 3.4 1068
CFT1530 1.5 3.0 2.85 19 200×400 107.4 95.9 77.1 51.8 51.8 37.9 30.4 16.0 3.1 3.4 927
CFT1524 1.5 2.4 2.85 19 200×400 86.4 77.1 62.0 41.5 41.5 30.4 24.4 14.2 3.1 3.4 927
CFT1230 1.2 3.0 2.85 19 200×400 85.9 76.8 61.7 41.4 41.4 30.3 24.3 16.0 2.8 3.4 756 LAND GlASS

 
Land Glass جدول مشخصات فنی کوره های سکوریت تخت
 

LD-A AirStream Flat Tempering Furnace

Types

Max.
dimension
Min.
dimension
Glass
thickness
Procuctivity(loads/h)
Installed
capacity(KVA)
A1830
1800X3000
150X300
4-19
15
500
A1836
1800X3600
150X300
4-19
15
630
A1842
1800X4200
150X300
4-19
15
630
A2030
2000X3000
150X350
4-19
15
500
A2036
2000X3600
150X350
4-19
15
630
A2436
2440X3600
150X350
4-19
15
800 
A2442
2440X4200
150X350
4-19
15
1000
A2450
2440X5000
150X350
4-19
15
1000 
A2460
2440X6000
150X350
4-19
15
1250
A2480
2440X8000
150X350
4-19
15
1600
A2880
2800X8000
150X350
4-19
15
1600
A3050
3000X5000
150X350
4-19
15
2000
A3080
3000X8000
150X350
4-19
15
1600
A3250
3200X5000
150X350
4-19
15
1600