دستگاههای تولید شیشه دو و سه جداره


انواع خطوط و ماشین آلات
 اتوماتیک شستشو و پنل پرس  شیشه های دو و سه جداره :


 
                      
 
 
  خط اتوماتیک شستشو و پرس سایز 1600 میلیمتر
 

خط اتوماتیک شستشو و پرس سایر 1800 میلیمتر 
     
 
   
خط اتوماتیک شستشو و پرس سایز 2000 میلیمتر

 
خط اتوماتیک شستشو و پرس سایر 2200 میلیمتر

 
       
   
خط اتوماتیک شستشو و پرس سایز 2500 میلیمتر

 
خط اتوماتیک شستشو و پرس سایر2500N میلیمتر

 
   
 ماشین آلات جانبی تولید شیشه های 2 و 3 جداره :

   
       
   
دستگاه چسب زن بوتیل 2 طرفه
 

دستگاه چسب زن بوتیل یکطرفه   TJJ03

 
       
   
 دستگاه چسب زن پولی سولفاید اتوماتیک

دستگاه چسب زن پولی سولفاید اتوماتیک WGT06 
 
       
   

دستگاه شستشو شیشه سایز 1600 BXJ


   دستگاه پرس رول-حرارتی شیشه سایز BXY 1500

 
 
       
   

میز گردان اتوماتیک بزرگ   XZT-A   


میز گردان اتوماتیک XZT-03  

 
 
       
   

پرکن اتوماتیک نم گیر (سیلیکاژن ) LG-I  


دستگاه سنباده نواری MBJ-A

 
 
       
   

             دستگاه گازپرکن 4 سر   ZCQ-IV


دستگاه گازپرکن 2 سر   ZCQ-II 

 
 
       
   

          دستگاه دستی برش اسپیسر   TLJ


دستگاه خم کن اسپیسر LWJ03

 
 
       
   

 میز خم اسپیسر نیمه اتوماتیک   ZW-II


میز خم اتوماتیک اسپیسر    PLZJ-4  

 
 
       
   

        میز برش نیمه اتوماتیک   ZJQZ-2520


میز برداشت شیشه و برش دستی BQJ-A